Przedsiebiorco skorzystaj z dotacji unijnych! (2011.01.24)


Przedsiębiorco!
skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek o dofinansowanie!
 
 
Program Rozwoju Oobszarów Wiejskich 2007-2013
 
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 

Czytaj więcej...

Nabór wniosków za pośrednictwem Lidera Pojezierza (2010.09.15)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 
Informujemy, że od 21 października do 8 listopada 2010 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lider Pojezierza będzie można złożyć wnioski o przyznanie pomocy dotyczące dwóch działań:
 
 
"Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw", które przeznaczone jest dla wszystkich, którzy planują założyć firmę lub zamierzają ją doinwestować.
 
"Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczonego dla osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS (rolników, małżonków rolników, domowników).

Czytaj więcej...szkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue