ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS 19.05.2017R.

INSPEKTORAT ZUS,PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA W MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. NARZĘDZI INTERNETOWYCH DLA UBEZPIECZONYCH I PŁATNIKÓW (PUE i ePUAP) ORAZ

ZASAD WYPEŁNIANIA I KOMPLETOWANIA WNIOSKU O ULGĘ BĄDŹ UMORZENIA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 19 maj 2017 r. (piątek), 10.00 - 12.00

Prowadząca : Ekspert ZUS Teresa Ura

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 17.05.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914. Osoba do kontaktu Anna Dzięcioł.

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH „VIVA SENIORZY”

CENTRUM USŁUGOWO - DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA W MYŚLIBORZU SERDECZNIE ZAPRASZA CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

    W WYJEŹDZIE STUDYJNYM NA TARGI DO POZNANIA (PAWILON 15, UL. GŁOGOWSKA 15).

WYJAZD ORGANIZOWANY JEST W DNIU 12 MAJA 2017 (PIĄTEK) O GODZ. 8.00 - DWORZEC PKS MYŚLIBÓRZ ORAZ OK. 8.05 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY PRZY UL. ŁUŻYCKIEJ.

POWRÓT DO MYŚLIBORZA DO GODZ. 19.00

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 08.05.2017R.

PRZEJAZD AUTOKAREM JEST BEZPŁATNY NALEŻY POKRYĆ TYLKO KOSZT WSTĘPU NA TARGI (10 ZŁ – JEDNODNIOWY BILET UPRAWNIA DO WIELOKROTNEGO WSTĘPU NA TEREN TARGÓW).

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Więcej informacji udzielanych jest w Centrum Usługowo-Doradczym

w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, Tel: 95 746 02-78.

Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

Program targów oraz mapa ekspozycji dostępne są na stronie www.vivaseniorzy.pl w zakładce dla zwiedzających

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DYSKUSJI

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza do udziału w drugiej dyskusji poświęconej przyczynom i skutkom negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji oraz określeniu lokalnych potencjałów, w ramach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.  Zaproszenie jest skierowane do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z obszaru rewitalizacji obejmującego następujące ulice miasta Myślibórz: Osiedle XX-lecia PRL, Bohaterów Warszawy, Mariana Buczka, Armii Polskiej, Kardynała Wyszyńskiego, Krótka, Rynek im. Jana Pawła II, Władysława Andersa, Wałowa (numer 1), Przemysłowa, 11 Listopada, Kościelna, Ks. Michała Sopoćki, Marcinkowskiego, Mariacka, Młyńska, Niedziałkowskiego, Park Obrońców Pokoju, Spadzista, Szarych Szeregów, Warszawska.


 Dyskusja odbędzie się 18 kwietnia 2017 roku, od godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 1.    
 
Program dyskusji przewiduje: 1. prezentację dotychczasowych ustaleń i wyników diagnozy rewitalizacyjnej, 2. uzyskanie informacji szczegółowych o przyczynach negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji od bezpośrednio zainteresowanych. Zjawiska negatywne będą omawiane z podziałem na sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenno – funkcjonalną.  3. Podsumowanie dyskusji i uszczegółowienie wyników diagnozy rewitalizacyjnej.
 
Jednocześnie zachęcamy do składania przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty i instytucje propozycji projektów do programu rewitalizacji w różnych sferach (inwestycyjnych, kulturalnych, społecznych, szkoleniowych, itp.), mogących pozytywnie oddziaływać na obszar rewitalizacji.  
 
Kartę propozycji projektu jest dostępna na stronie mysliborz.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” → „Lokalny Program Rewitalizacji”: https://www.mysliborz.pl/strony/menu/80.dhtml  
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

- ANKIETA DIAGNOZA

-ANKIETA DIAGNOZA

-KARTA PROJEKTU PRZYKLAD

-KARTA PROPOZYCJI PROJEKTU

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS

INSPEKTORAT ZUS,PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA W MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. ZASAD USTALANIA PRAWA I WYSOKOŚCI PODSTAWY ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB ZATRUDNIONYCH

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 11 kwiecień 2017 r. (wtorek), 10.00 - 12.00

Prowadząca : Ekspert ZUS Jolanta Kopczyńska

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 07.04.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914.

Osoba do kontaktu: Anna Dzięcioł.

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA oraz PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA W MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SPOTKANIU WPROWADZAJĄCYM DO TEMATYKI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania

                 w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin:        29 marzec 2017 r. (środa), 10.00 - 14.00

 

Prowadzący: Tomasz Tyczkowski, Michał Marszałek – Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach.

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich oferują bezpłatne usługi:

        konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,

        pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,

        publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych oraz małych i średnich firm zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na realizację projektów.

Program spotkania:

1.   Rejestracja uczestników spotkania.

2.   Wprowadzenie do spotkania

3.   Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

4.   Przerwa

5.   Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

6.   Wsparcie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata    2014-2020.

7.   Podsumowanie i ewaluacja

8.   Indywidualne konsultacje.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 27.03.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914 lub CUD Myślibórz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 957460278. Osoby do kontaktu: Wioletta Urban, Marta Trzeciak.

Serdecznie zapraszamy

 

SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS

INSPEKTORAT ZUS, PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIAW MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. ZASADY PODLEGANIA I OPŁACANIA SKŁADEK.

ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania

w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 10 luty 2017 r. (piątek), 10.00 - 12.00

Prowadząca : Ekspert ZUS Marzena Miszczek

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 08.02.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA

W MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW NA INDYWIDUALANE KONSULTACJE dot. PROBLEMATYKI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W PRAKTYCE

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania

w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala wykładowa

Termin: 15 luty 2017 r. (środa)

Konsultant: MRM Consulting Monika Olszewska

 

Podczas konsultacji będzie można poznać przepisy prawa, dotyczące zatrudnienia cudzoziemców oraz dowiedzieć się m.in.:

-  jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP, -  poznać sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt    lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,

- dowiedzieć się jakie konsekwencje może ponieść obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt obcokrajowcowi.

Podczas spotkania prezentowane będą też kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP oraz warunki, które powinien spełnić, chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju.

Zatrudniasz lub chcesz zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Zastanawiasz czy konieczne są w tym celu dodatkowe dokumenty? Spotkanie konsultacyjne pozwoli dokonać:

-  analizy okoliczności sprawy, 

- analizy dokumentów wyboru najkorzystniejszego rozwiązania prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku w celu uzyskania najkorzystniejszej formy zezwolenia na pracę i/lub legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach prosimy o kontakt do 13.02.17r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia konkretnej godziny. Liczba osób ograniczona. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914.

ZAPROSZENIE NA TARGI

Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA w Myśliborzu serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym

w dniu 10 września 2016r. na 29 Targi Rolne AGRO POMERANIA do Barzkowic

Jest to impreza gromadząca dużą ilość wystawców z kraju i z zagranicy. Spotkanie tak dużej ilości wystawców daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością zarówno wśród wystawców jak i osób zwiedzających.

Wystawcy to m.in. producenci maszyn rolniczych, sadownicy, hodowcy, wytwórcy żywności, ogrodnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych, hodowcy koni i bydła mlecznego, trzody chlewnej, producenci żywności.

Imprezy towarzyszące:

Dożynki
Korowód wieńców dożynkowych,
Przegląd Kapel Ludowych,
Pokaz zwierząt hodowlanych, ptaków hodowlanych ozdobnych,

Zachodniopomorska Wystawa Koni Hodowlanych,
Zawody Jeździeckie w Skokach,
Wystawa Królików,
Ekspozycja Trzody Chlewnej,
Festiwal serów,
Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznychwojewództwa zachodniopomorskiego,
Prezentacja kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych,
Prezentacja Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego oraz oczyszczalni "Ogrody Odnowy",
Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego,
Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa,
Wystawa Twórców Ludowych,
Wystawa malarskA.


Wyjazd organizowany jest w dniu 10 września 2016 (sobota) z Myśliborza (obok ratusza) o godz. 9.00 – powrót ok. godz. 18.00

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2016 roku – ilość miejsc ograniczona

Wyjazd jest bezpłatny.

Więcej informacji udzielanych jest w Centrum Usługowo-Doradczym w Myśliborzu,

ul. 1 Maja 19, Tel: 95 746 02-78

 

KONFERENCJA PN.” SMART CITY – INTELIGENTNA GMINA. GLOBALNIE I REGIONALNIE”

zaproszenie na konferencje cz. 1

zaproszenie na konferencję cz.2

karta zgłoszeniowa na konferencję

ZAPROSZENIE NA TARGI DO BARZKOWIC

Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA w Myśliborzu  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 12 września 2015r. na XXVIII Targi Rolne AGRO POMERANIA do Barzkowic.

NNN

Jest to impreza gromadząca dużą ilość wystawców z kraju i z zagranicy. Spotkanie tak dużej ilości wystawców daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością zarówno wśród wystawców jak i osób zwiedzających.

Wystawcy to m.in. producenci maszyn rolniczych, sadownicy, hodowcy, wytwórcy żywności, ogrodnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych, hodowcy koni i bydła mlecznego, trzody chlewnej, producenci żywności.

Dla wielu renomowanych firm Targi stały się okazją do zaprezentowania nowoczesnych maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej.

W programie m.in.:

 • Doradztwo rolnicze: porady, informacje, dystrybucja broszur
 • Prezentacja firm wystawienniczych
 • Pokaz zwierząt hodowlanych, ptaków hodowlanych ozdobnych
 • Wystawa Królików
 • Ekspozycja Trzody Chlewnej
 • Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych województwa zachodniopomorskiego
 • Prezentacja kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych
 • Prezentacja Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego oraz oczyszczalni "Ogrody Odnowy"
 • Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego
 • Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa
 • Wystawa Twórców Ludowych
 • Wystawa malarska

Wyjazd organizowany jest w dniu 12 września 2015 (sobota) z Myśliborza (obok  ratusza) o godz. 9.00 - powrót ok. godz. 18.00

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września 2015roku – ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Wyjazd jest bezpłatny.

 Więcej informacji udzielanych jest w Centrum Usługowo-Doradczym w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, Tel: 95 746 02-78

MMMszkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue